Treprodukter

Barnevogge med dekor
kr 3 500,00
Sagkrakk STØDIG grunnpakke
kr 1 790,00
Ribbevegg
kr 890,00
Dobbel gyngehest
kr 1 190,00
Pinnsvinhus
kr 490,00
Humlehus
kr 190,00
Insekthotell
kr 350,00
Gyngehest
kr 690,00
Fuglekasse med dekor
kr 290,00
Fuglekasse med spist tak
kr 190,00
Stylter til barn
kr 250,00
Kattehus
kr 1 500,00
Ølkasette
kr 240,00
Barnevugge malt
kr 1 650,00
Ølkasse
kr 290,00
© 2011 | Fengselsprodukt.no - Bergen Fengsel | Tel: +47 55 39 37 23 - E-post: bestilling@fengselsprodukt.no