Om Fengselsprodukt.no

Velkommen til Bergen fengsel sin nettbutikk, www.fengselsprodukt.no - etablert i september 2011. Her finner dere et rikt utvalg av varer som er produsert av flinke innsatte i Bergen Fengsel.

Kriminalomsorgen region vest omfatter de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er syv fengsler i regionen, og alle har verksteder hvor de innsatte daglig bidrar med sin arbeidskraft. I fengslene er verkstedsdriften en svært viktig del av straffegjennomføringen.

Enkelte innsatte tar fagbrev, og målet er at verkstedsdriften og produksjonen skal styrke den innsattes mulighet til å kvalifisere seg for arbeid etter endt soning.

I fengslene produseres mange fine produkter av høy kvalitet. Vi har dyktige verksmestre som i sitt daglige virke er med på å styrke de innsattes kompetanse. Vi ønsker stadig å kunne utvikle vår straffegjennomføring, og i den sammanheng har vi etablert et samarbeid med Kunsthøyskolen i Bergen og designfagene der. Et samarbeid mellom designstudenter og verkstedsdriften i fengslene, med produktutvikling i fokus, skal gi felles muligheter for faglig vekst og inspirasjon. Med høy kompetanse og god maskinpark i fengslene, ligger alt til rette for et godt samarbeid og store utviklingsmuligheter.Bergen fengsel tilbyr nå en netthandel via fengselsprodukt.no.
Dette er et viktig steg for at produktene som produseres i fengselene skal bli lett tilgjengelige og nå et større marked.

Vi tar sikte på at netthandelen etterhvert skal gjøres tilgjengelig for alle våre fengsler , og håper at etableringen av fengselsprodukt.no også vil bidra til å vise noe av alt det positive som skjer i dagliglivet i et fengsel.

God handel

Systue

Mek. Verksted 1

Mek. Verksted 2

© 2011 | Fengselsprodukt.no - Bergen Fengsel | Tel: +47 55 39 37 23 - E-post: bestilling@fengselsprodukt.no