"Bake me a cake"

"Bake me a cake" Lampen er symbolsk og utfordrende. Den krever handling!

 

Designutvikling og designproduksjon er med på å utvikle arbeidsdriften, det bidrar til positiv omdømmebygging og er et viktig bidrag til en moderne kriminalomsorg. Formålet med arbeidsdriften er å gi økt kompetanse for å gjøre innsatte bedre rustet til å møte samfunnet etter endt soning. Da er det viktig å tenke helhetlig og å bruke utfordringer som er knyttet til innsatte med tanke på ulike kompetansenivå, på en positiv og skapende måte. Design blir et verktøy for å skape mestring, stolthet og verdighet. Design kan også bli et relasjonsbyggende verktøy mellom innsatte og ansatte.

Lampens navn er symbolsk og utfordrende. Den krever handling. Når den tennes kommer ingen lampeånd og tilbyr assistanse.  "Bake me a cake"  er en handling som bærer på et håp om et konkret innhold. Et innhold som kan benyttes til dramatisk endring og frigjøre. Ikke bare fra fengsel, men frihet i eget liv. Et brudd med vår måte å tenke og leve på. Et konkret håp.

I fengselet er "Bake me a cake"  ny kompetanse, deltakelse i en utviklingsprosess. Sentralt er samhandling mellom mennesker som er utfordret til å tenke nytt om et produkt, være med på å skape en funksjonell og stilig lampe og løse utfordringer i produksjonen. Denne produksjonsprosessen fra ide til design, til produksjon, tror vi kan gi nye innsikter i viktige sider av egen tenkemåte og utfordre egne, etablerte måter å leve livet på. For noen kan det gi impulser til et liv uten kriminalitet. 

For lampens eier kan utfordringen bak "Bake me a cake" føre til nysgjerrighet i eget liv.

"Tenn lampen."

© 2011 | Fengselsprodukt.no - Bergen Fengsel | Tel: +47 55 39 37 23 - E-post: bestilling@fengselsprodukt.no