"Bake me a cake" Lampen       er symbolsk og utfordrende. Den krever handling!

Designutvikling og designproduksjon er med på å utvikle arbeidsdriften, det bidrar til positiv omdømmebygging og er et viktig bidrag til en moderne kriminalomsorg. Formålet med arbeidsdriften er å gi økt kompetanse for å gjøre innsatte bedre rustet til å møte samfunnet etter endt soning. Da er det viktig å tenke helhetlig og å bruke utfordringer som er knyttet til innsatte med tanke på ulike kompetansenivå, på en positiv og skapende måte. Design blir et verktøy for å skape mestring, stolthet og verdighet. Design kan også bli et relasjonsbyggende verktøy mellom innsatte og ansatte.

Les mer

I forbindelse med Bergen Fengsel sin lansering av ny nettbutikk, kan vi stolt vise frem mange nye og fine produkter som er produsert og levert av de innsatte i Bergen Fengsel.

Les mer
© 2011 | Fengselsprodukt.no - Bergen Fengsel | Tel: +47 55 39 37 23 - E-post: bestilling@fengselsprodukt.no