"Bake me a cake"

"Bake me a cake" Lampen       er symbolsk og utfordrende. Den krever handling!

Designutvikling og designproduksjon er med på å utvikle arbeidsdriften, det bidrar til positiv omdømmebygging og er et viktig bidrag til en moderne kriminalomsorg. Formålet med arbeidsdriften er å gi økt kompetanse for å gjøre innsatte bedre rustet til å møte samfunnet etter endt soning. Da er det viktig å tenke helhetlig og å bruke utfordringer som er knyttet til innsatte med tanke på ulike kompetansenivå, på en positiv og skapende måte. Design blir et verktøy for å skape mestring, stolthet og verdighet. Design kan også bli et relasjonsbyggende verktøy mellom innsatte og ansatte.

 

Bake.cake-2.jpgLampens navn er symbolsk og utfordrende. Den krever handling. Når den tennes kommer ingen lampeånd og tilbyr assistanse.  "Bake me a cake"  er en handling som bærer på et håp om et konkret innhold. Et innhold som kan benyttes til dramatisk endring og frigjøre. Ikke bare fra fengsel, men frihet i eget liv. Et brudd med vår måte å tenke og leve på. Et konkret håp.

I fengselet er "Bake me a cake"  ny kompetanse, deltakelse i en utviklingsprosess. Sentralt er samhandling mellom mennesker som er utfordret til å tenke nytt om et produkt, være med på å skape en funksjonell og stilig lampe og løse utfordringer i produksjonen. Denne produksjonsprosessen fra ide til design, til produksjon, tror vi kan gi nye innsikter i viktige sider av egen tenkemåte og utfordre egne, etablerte måter å leve livet på. For noen kan det gi impulser til et liv uten kriminalitet. 

For lampens eier kan utfordringen bak "Bake me a cake" føre til nysgjerrighet i eget liv.

"Tenn lampen."

© 2011 | Fengselsprodukt.no - Bergen Fengsel | Tel: +47 55 39 37 23 - E-post: bestilling@fengselsprodukt.no